Musea in de provincie Friesland


Sorteren op: plaats | naam
Museum Adres Telefoon
1e Nederlands Opel Automuseum Bregeleane 1, Tijnje 0513-571401
Aldheidskeamer Uldrik Bottema Waechstege 1, Aldeboarn 0566-631719
Bezoekercentrum Schiermonnikoog Torenstreek 20, Schiermonnikoog 0519-531641
Bezoekerscentrum Mar en Klif De Brink 4, Oudemirdum 0514-571777
Botanische Tuin de Kruidhof Schoolstraat 29 b, Buitenpost 0511-541253
Cultuur-Historisch Museum Sorgdrager Hereweg 1, Hollum (Ameland) 0519-554477
Dekema State Dekemawei 5, Jelsum 058-2570020
Duikmuseum Kadijk 15, Lemmer 0514-560001
Eise Eisinga Planetarium E. Eisingastraat 3, Franeker 0517-393070
Epema-State Epemawei 8, Ysbrechtum 0515-412475
Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum Minckelersstraat 11, Heerenveen 0513-623408
Fries Aardewerk Museum de Waag Pruikmakershoek 2, Makkum 0515-231341
Fries Landbouwmuseum Koaidyk 8, Earnewald 0515-539420
Fries Museum Turfmarkt 11, Leeuwarden 058-2555500
Fries Scheepvaart Museum Kleinzand 14, Sneek 0515-414057
Harlinger Aardewerk Museum Zoutsloot 43, Harlingen 0517-413341
Hellingstichting Terp 2, Britswerd 058-2501900
Hidde Nijland Museum Dijkweg 1, Hindeloopen 0514-521420
Historisch Centrum Leeuwarden Groeneweg 1, Leeuwarden 058-2338399
Houtzaagmolen de Rat Sneekerpad 18, IJlst 0515-532619
Indian Motorcycles Kadijk 23, Lemmer 0514-563244
It Gysbert Japicxhûs museum/tekstwinkel Wipstrjitte 6, Bolsward 0515-573990
It Kokelhûs fan Jan en Sjut It Fliet 14-16, Earnewâld 0511-539222
Kaatsmuseum Voorstraat 2, Franeker 0517-393910
Kameleon Ervarium Buorren 43, Terhorne 0566-689832