Musea in de provincie Friesland


Sorteren op: plaats | naam
Museum Adres Telefoon
Molenmuseum de Eendracht Molenbuurt 18, Anjum 0519-321926
Tsjerke en Poarte Fan Bears Tsjerkepaad 3, Beers (Fr) 058-2519263
Ruurd Wiersma Hûs Mounewei 7, Birdaard 0519-332334
Ruurd Wiersma Museum Ruurd Wiersmapaad, Birdaard 0519-332334
It Gysbert Japicxhûs museum/tekstwinkel Wipstrjitte 6, Bolsward 0515-573990
Oudheidkamer Bolsward Jongemastraat 2, Bolsward 0515-578787
Titus Brandsma Museum Grote Dijlakker 12, Bolsward 0515-581799
Botanische Tuin de Kruidhof Schoolstraat 29 b, Buitenpost 0511-541253
IJstijdenmuseum Schoolstraat 29c, Buitenpost 0511-544040
Landbouw Juttersmuseum Swartwoude Hoofdweg 1, Buren (Ameland) 0519-542845
Streekmuseum Burgum Menno van Coehoornweg 9, Burgum 0511-465544
Oudheidkamer Dantumadeel Sikke Boukesstraat 14, De Westereen 0511-443422
Streekmuseum Het Admiraliteitshuis Diepswal 27, Dokkum 0519-293134
Museum Drachten Museumplein 2, Drachten 0512-515647
It Kokelhus fan Jan en Sjut It Fliet 16, Earnewald 0511-539222
Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok Foeke Sjoerdstritte 9, Ee 06-38922026
Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat 3, Franeker 0517-393070
Kaatsmuseum Voorstraat 76, Franeker 0517-393910
Museum Martena Voorstraat 35, Franeker 0517-392192
Museum Tripgemaal Hooivaartsweg 14, Gersloot 0513-571267
Streekmuseum Opsterlân Hoofdstraat 59, Gorredijk 0513-462930
Fries Landbouwmuseum Felling 6, Goutum 0515-539420
Mineralogisch Museum Leechlân 22, Grou 0566-623636
Mineralogisch Museum Leechlân 22, Grouw 0566-623636
Themapark Openluchtmuseum De Spitkeet De Dunen 7, Harkema 0512-840431