Musea in de provincie Friesland


Sorteren op: plaats | naam
Museum Adres Telefoon
Aldheidskeamer Uldrik Bottema Waechstege 1, Aldeboarn 0566-631719
Museumroute Aldfaers Erf Meerweg 4, Allingawier 0515-231631
Molenmuseum de Eendracht Molenbuurt 18, Anjum 0519-321926
Tsjerke en Poarte Fan Bears Tsjerkepaad 3, Beers (Fr) 058-2519381
Ruurd Wiersma Hūs Mounewei 7, Birdaard 0519-332334
It Gysbert Japicxhūs museum/tekstwinkel Wipstrjitte 6, Bolsward 0515-573990
Oudheidkamer Bolsward Jongemastraat 2, Bolsward 0515-578787
Titus Brandsma Museum Grote Dijlakker 11, Bolsward 0515-581799
Hellingstichting Terp 2, Britswerd 058-2501900
Botanische Tuin de Kruidhof Schoolstraat 29 b, Buitenpost 0511-541253
Landbouw Juttersmuseum Swartwoude Hoofdweg 1, Buren (Ameland) 0519-542845
Streekmuseum Burgum Menno van Coehoornweg 9, Burgum 0511-465544
Natuurmuseum Dokkum Kleine Oosterstraat 12, Dokkum 0519-297318
Streekmuseum Het Admiraliteitshuis Diepswal 27, Dokkum 0519-293134
Museum Smallingerland Museumplein 2, Drachten 0512-515647
Fries Landbouwmuseum Koaidyk 8, Earnewald 0515-539420
It Kokelhūs fan Jan en Sjut It Fliet 14-16, Earnewāld 0511-539222
Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok Foeke Sjoerdstritte 9, Ee 0519-518669
Eise Eisinga Planetarium E. Eisingastraat 3, Franeker 0517-393070
Kaatsmuseum Voorstraat 2, Franeker 0517-393910
Museum Martena Voorstraat 35, Franeker 0517-392192
Museum Trip Gemaal Hooivaartsweg 14, Gersloot 0513-571267
Streekmuseum Opsterlān Hoofdstraat 59, Gorredijk 0513-462930
Mineralogisch Museum Leechlān 22, Grouw 0566-623636
Museum de Trije Gritenijen Stationsweg 1, Grouw 0566-623016